Експерти провериха три сигнала за замърсяване на водни обекти и взеха проби

Информация

На 1-ви май експерти от РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория към ИАОС (РЛ) провериха последователно три сигнала за замърсяване на водни обекти, получени по „Зелен телефон“.

Първият сигнал е за изтичане на замърсени води, образувайки пяна в Черно море на плажната ивица на гр. Варна в района на „Алея първа“. При проверката се извърши оглед на акваторията на Черно море, в района под Делфинариума. Установено е, че морските води са видимо чисти, без цвят и специфичен мирис, без опалесценция на повърхността.

Вторият сигнал е за замърсяване на водите на р. Батовска в оранжев цвят между к.к.„Албена“ и с. Кранево. При извършената проверка на място бе огледан и обходен района на р. Батовска. Констатирано е, че водите на реката са видимо мътни, без наличие на мирис и опалесценция. По заявка на БДЧР е взета водна проба от водите на реката.

Третият сигнал е за замърсяване на водите на Варненското езеро в района на местността „Орехчето“. При извършеният оглед на акваторията се установи, че водите са видимо оцветени в червеникаво – кафяв цвят на местата със струпване на водорасли. Не е е констатиран специфичен мирис, не се наблюдава опалесценция по водната повърхност. По заявка на БДЧР се извърши еднократно пробонабиране на повърхностни води.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани от БДЧР.

РИОСВ-Варна

052/678 848