Изтичането на отпадъчни води към дере „Налбанка“ е преустановено

Информация

Изтичането на отпадъчни води към дере „Налбанка“ е преустановено на 18 февруари. РИОСВ – Варна е уведомена писмено от ВиК Варна, че дружеството е извършило всички необходими действия за отстраняването на възникналата аварийна ситуация по бетонов канализационен колектор, в близост до дере „Налбанка“, гр. Варна. Извършен е ремонт на компрометирания участък и колекторът е приведен в нормален експлоатационен режим. Изтичането на отпадъчни води от колектора към дерето е преустановено.

Припомняме, че Регионалната екоинспекция даде предписание на ВиК Варна в срок до 21.02.2021 г. да възстанови колектора, който вследствие на пропадане беше скъсан и отпадъчни води се изпускаха в дере „Налбанка“.

РИОСВ – Варна

052/ 678 848