Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха склад с около 32 тона стари пестициди край село Неофит Рилски

Министър Димитров и зам.-главен прокурор Пиронева провериха склад с около 32 тона стари пестициди край село Неофит Рилски

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров и зам.-главен прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Десислава Пиронева днес провериха опасен склад с над 24 тона прахообразни и около 8 тона течни пестициди. Обектът е с пропаднал покрив, увредени стени  и се намира в близост до  с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна. Проверката е във връзка с разпореждане на ВАП за извършване на проверки за нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита в страната.

Складът до с. Неофит Рилски беше проверен и оценен от РИОСВ като високо рисков.  „Скоро е можело складът да се наводни и само благодарение на кмета не се е стигнало до там“, каза министър Емил Димитров. В склада близо до село Неофит Рилски препаратите нямат опаковки и етикети, което ги прави още по-опасни, каза директорът на РИОСВ – Варна Христина Генова. „Програмата за обезвреждане на пестицидите, която започнахме, беше по искане на прокуратурата след като сигнализирахме за такива ситуации с пестициди в цялата страна. Не всички складове са в лошо състояние, затова указанията са препаратите от опасните места максимално бързо да се изнесат и обезвредят. След като се извадят, се преопаковат в бидони и се изпращат за изгаряне в чужбина с нотификация. Докато не стигне този контейнер до инсинератора за изгаряне, операцията не се счита да приключена. Унищожаваме ги по правилата“, категоричен беше министърът.

Проверката в с. Неофит Рилски е в изпълнение на разпоредбите на ВАП от 29.07.2020 г. и заповед на министър Димитров. Досега съгласно заповедта са проверени 225 склада в цялата страна. От тях към момента 37 склада са определени като рискови по отношение местоположението им спрямо водни обекти, опасност от заливане и състояние на конструкцията, потенциалната опасност от замърсяване на повърхностните, подземните води и почви. При предишни акции бяха разчистени 8 склада със 110 тона пестициди.

Във Варненско в складове се съхраняват 505 тона пестициди, а допълнително в ББ-кубове има 250 тона негодни за употреба препарати за растителна защита. „Преди години препарати са поставени в контейнери, сега трябва и самите бетонни контейнери да унищожаваме. Някога след време, ако потекат и не сме взели мерки, ще струва много скъпо на държавата“, каза министър Димитров.

През последните две години по Българо-швейцарската програма за сътрудничество са обезвредени 3700 тона негодни за употреба препарати за растителна защита. За тази година правителството е гласувало още 10 млн. лв., с които ще бъдат изнесени и обезвредени около 1100 тона. „Ако досега всяка година за изминалите 20 години са ги обезвреждали, нямаше да имаме този проблем, а вместо това те са местени от склад на склад. Сега ги извеждаме на специално лицензирана площадка извън населено място и изчакваме нотификацията. За един месец ние организирахме процеса за утилизация в Европа. През следващите 3 месеца до около 15 декември трябва да приключим с всичко“, каза министър Димитров. Той обясни, че обезвреждането ще се осъществи във Франция – единствената държава, която се е съгласила.

 „Предотвратихме опасност от продължаващо замърсяване на почвите, водите или пък непосредствена опасност за здравето на  хората. Работата започна много активно от самото начало, на няколко такива обезвреждания присъствахме аз и наблюдаващите прокурори, за да следим всеки етап от процеса, да наблюдаваме крайния резултат и ефективността на работата на контролните органи. Твърде рано е да се персонализира отговорността, ако стигнем до такъв извод, ще съобщим“, каза зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева.

В проверката на склада край с. Неофит Рилски участваха и директорът на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ Славея Стоянова, кметът на Община Ветрино Димитър Димитров, областният управител на Варна Стоян Пасев, както и зам.-областният управител Петър Манчев.

Старите препарати за растителна защита са натрупани преди 1990 г. в някогашните ТКЗС и АПК, като част от пестицидите са в течно, други в прахообразно състояние. В периода 2015-2019 г. беше реализиран проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ от ПУДООС, финансиран  по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът беше пилотен и по него бяха изнесени от страната и унищожени 3847 тона негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, които се съхраняват в складове на територията на цялата страна.