Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания

Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания – подробна информация може да намерите тук.

Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна – намери тук.