Нова образователна уеб-платформа „EARTH School” предлага знания и материали за околната среда

Нова образователна уеб-платформа „EARTH School” предлага знания и материали за околната среда

Ученици, студенти, преподаватели, родители и заинтересовани граждани могат да ползват новата безплатна образователна платформа “EARTH School” за да получат актуални знания и по-добро разбиране на проблемите на околната среда и ролята на всеки един за нейното съхраняване и опазване.

Платформата е съвместна инициатива на Програмата на ООН по околната среда (ЮНЕП) и ТED-Ed, съвместно с ЮНЕСКО, WWF, National Geographic и други международни организации. Тя се появява в отговор на кризата с COVID-19 и необходимостта от дистанционно обучение,  в които огромен брой обучаващи се са засегнати от временното затваряне на образователни институции и други ограничения.

Програмата осигурява достъп до качествено образователно съдържание на английски език, в т.ч. видео уроци, видео клипове, материали за четене, възможност за създаване на уроци, за споделяне на информация и практики и други дейности. Предстои нейното разпространение на 10 езика.

Към платформата: https://ed.ted.com/earth-school

 

РИОСВ-Варна

052/678 848