Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Проект на Заповед, Обявления и документи, за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000141 „Река Камчия“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на Заповед, Обявления и документи, за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000501 „Голяма Камчия“, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на Заповед, Обявления и документи, за изменение на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“, съгласно разпоредбите на чл.16 от Закона за биологичното разнообразие

Проект на Заповед, Обявления и документи, за изменение на заповед за обявяване  на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000103 „Галата“, съгласно разпоредбите на чл.16 от Закона за биологичното разнообразие