Още 20 контейнера с отпадъци бяха върнати в Италия от пристанище Варна

Информация

Днес 20 контейнера с италиански отпадък бяха натоварени на кораб и отпътуваха от пристанище “Варна-запад”, след като беше прието от италианска страна официалното искане за реекспорт на министъра на околната среда и водите Емил Димитров към италианския компетентен орган по прилагане на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на отпадъци.

Контейнерите са част от вноса на общо 127 контейнера, които бяха задържани в края на месец януари. Първите два реекспорта, съответно на 28 и 54 контейнера от вноса бяха осъществени в следствие от съвместната работа на министър Емил Димитров и главния прокурор на Република България Иван Гешев.

На 17 януари и на 30 януари беше извършен оглед на внесените италиански контейнери, с участието на експерти от РИОСВ-Варна, Прокуратурата, Агенция „Митници“, МВР и ДАНС. Тогава беше установено, че според съпровождащите превоза документи контейнерите би следвало да съдържат отпадъци от пластмаса и каучук. При отварянето на контейнерите е констатирано, че отпадъците са замърсени от други материали до степен, която предотвратява оползотворяването на отпадъците по екологосъобразен начин.

За вноса на такива отпадъци се прилага процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие между двете държави, каквато не е проведена. Това представлява грубо нарушение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент, който страните-членки на ЕС прилагат пряко и спазват изискванията, разписани в него относно превозите на отпадъци в рамките на общността, както и за вноса и износа на отпадъци към и от ЕС.

127-те контейнера с отпадъци са изпратени в България от италианската фирма „Дентиче пантелоне“ със седалище в град Салерно и получател, регистрираната в София фирма „Блацион“ ООД. Те представляват незаконен превоз на отпадъци, тъй като вида на отпадъци не отговаря на заявеното в документацията и не е спазена изискуемата процедура по предварителна писмена нотификация и съгласие. Отговорността за незаконния превоз е на италианското дружество „Дентиче пантелоне“.

Съгласие между двете държави е постигнато и за връщането на последните 25 контейнера, които се очаква да бъдат реекспортирани следващата седмица. Реекспортът е за сметка на изпращача на товара.

Още с встъпването си в длъжност министър Димитров предприе пакет от мерки за засилване на контрола върху вноса на отпадъци в страната. Към Министерство на околната среда и водите беше създаден Национален оперативен център, който координира работата на институциите във връзка с вноса, съхранението и управлението на отпадъците.