Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Да победим замърсяването с пластмаса“

Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Да победим замърсяването с пластмаса“

Тази година Световният ден на околната среда 5 юни – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, ще се съсредоточи върху решенията за замърсяването с пластмаса в рамките на кампанията #BeatPlasticPollution. Тя се застъпва за екологична промяна в световен мащаб, като приканва хората да се замислим как можем да променим всекидневието си, за да намалим вредите от замърсяването с пластмаси върху околната среда, върху дивата природа и човешкото здраве.

Светът е залят от пластмаса. Всяка година се произвеждат повече от 400 милиона тона пластмаса, като половината от тях са проектирани да се използват само веднъж. От тях по-малко от 10 процента се рециклират. Приблизително 20 милиона тона от пластмасовите изделия попадат в езера, реки и морета. Днес пластмасата задръства нашите сметища, изтича в океана и се изгаря в токсичен дим, което я прави една от най-сериозните заплахи за планетата.

#BeatPlasticPollution поставя фокус върху стъпките, които правителствата и бизнесът предприемат, за да обединят усилия за разрешаване на тази криза. Световният ден на околната среда мобилизира действия от всяко кътче на света с напомнянето: Време е да ускорим прехода към кръгова икономика. Време е да победим замърсяването с пластмаса.

Световният ден на околната среда се координира от Програмата на ООН за околна среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда. През 2023 г. той ще покаже как страните, бизнесът и хората се учат да използват материала по-устойчиво, предлагайки надежда, че един ден замърсяването с пластмаса ще остане в историята.

Повече за Световния ден на околната среда ‘2023