Продължават съвместните проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води

Продължават съвместните проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води

Във връзка с началото на летния туристически сезон на 4 юни 2024 г. експерти от РИОСВ – Варна извършиха проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води в района на Офицерски плаж, Варна.

Засиленият контрол за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води продължи и на 6 юни със съвместни проверки с експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория – Варна към ИАОС в района на к.к. „Шкорпиловци“, община Долни Чифлик. В проверките на плаж Шкорпиловци участваха и министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров, министърът на туризма Евтим Милошев и министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева.

Извършено е и пробонабиране от крайбрежните морски води на плаж „Шкорпиловци“. Направени са експресни анализи на водата. Резултатите от полевото изследване по показатели PH, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород и соленост на водата станаха ясни в рамките на минути и недвусмислено показват, че показателите са изцяло в нормите за качество.

Проверките продължават и днес, 7 юни, когато два екипа на РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ паралелно извършват съвместни проверки с участието на ВиК – Варна на Шокъров канал и на преливниците по канализационната система на град Варна, заустени в Шокъров канал. Извършени са и проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води в района на плаж „Кабакум“ в к.к. „Чайка“ и к.к. „Златни пясъци“, отново с участието на министъра на околната среда и водите инж. Петър Димитров и директорите на РИОСВ – Варна Ерджан Себайтин и на Басейнова дирекция „Черноморски район“ Явор Димитров.

По заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ е извършено пробонабиране от крайбрежните морски води в района на Офицерски плаж, град Варна.

Резултатите от изследванията се очакват до няколко дни и ще бъдат оповестени от Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Продължават съвместните проверки за незаконни зауствания на отпадъчни води и чистотата на морските води