Проверка на РИОСВ – Варна установи разорани понто-сарматски степи

Информация

На 10 април при проверка свързана със засиления контрол върху територии от екологичната мрежа  Натура 2000 служители от РИОСВ – Варна установиха разораване на имоти, представляващи земеделски заeми (пасища) в землището на с. Видно, общ. Каварна. По данни от GPS –координати засегнатата площ е около 600 дка. Унищожена е характерна степна растителност.

РИОСВ – Варна ще сезира незабавно Районната прокуратура за издирване на извършителя. След установяването му ще бъдат предприети най-строги мерки съгласно екологичното законодателство .

 

РИОСВ – Варна

052/ 678 848