РИОСВ-Варна и БДЧР организираха съвместна проверка по сигнал за авария по тръбопровода във Варненско езеро

Информация

Днес в РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция-Черноморски район постъпи информация от Община Варна за констатирани аномални показания в приборите отчитащи налягне и дебит при работа на помпените агрегати на КПС-Аспарухово на 15.01.2021 г. Незабавно се организира и извърши съвместна проверка на място. Взети са  водни проби и предстои да се дадат предписания за незабавното отстраняване на аварията.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.

 

РИОСВ – Варна

Басейнова дирекция  „Черноморски район“

052/ 678 848