Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

Публикувано на: 17.05.2021г., 11:00 часа

РИОСВ – Варна изпълни, започналият в края на 2018 г. проект:

Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата,  с който допринесе за подобряване състоянието на най-северната естествена лонгозна гора в Европа.

       Общата стойност на проекта е 873 244,81 лв., от които европейското съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие е 742 258,09 лв., а националното финансиране от Държавен бюджет на Р България е 130 986,72 лв. Проектът стартира на 20.11.2018 г., с продължителност 35 месеца и краен срок за изпълнение- 20.10.2021 г.

          Основната цел на проекта е възстановяване и опазване на природно местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“.

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“