РИОСВ-Варна извърши проверка по сигнал за възникнал пожар на регионално депо за отпадъци в с. Стожер

Информация

На 11 април РИОСВ-Варна е уведомена от Община Добрич за възникнала аварийна ситуация, а именно пожар, обхванал част от Клетка № 1 на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик“, с. Стожер, община Добричка, област Добрич.  

            Дейностите на депото се извършват съгласно Комплексно разрешително, издадено от Изпълнителна агенция по околна среда, с оператор Община Добрич.

            Към момента на проверката дейностите по екплоатация на депото, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци се извършват от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД, гр. София, съгласно сключен между Община Добрич (оператор) и дружеството Договор.

            При извършената проверка на мястото на аварията от експерти на РИОСВ-Варна е установено, че дружеството, експлоатиращо депото е предприело незабавни действия по потушаването на пожара. Същият е възникнал около 23:49 ч. на 10.04.2022 г.

            Засегнатата от пожара площ е приблизително около 1.5 дка от тялото на Клетка № 1. Действията по потушаването му (гасене с вода и запръстяване) продължават и към момента, като на мястото са осигурени 3 броя пожарни автомобила от РДПБЗН-Добрич, 2 броя цистерни (водоноски), 4 броя самосвали, 1 брой компактор, 1 брой булдозер и 2 броя фадроми, осигурени от оператора на депото.

Поради метеорологичните условия към момента (скорост на вятъра 28-38 km/h, по данни на метеостанцията инсталирана в обекта) ограничаването на пожара е силно затруднено.

             При проверката на оператора е дадено предписание действията по гасене и запръстяване на пожара да продължат до неговото пълно потушаване, за което писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.

РИОСВ-Варна

052/ 678 848