РИОСВ – Варна извършва проверка за качеството на въздуха в района на аварията по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“

Информация

         РИОСВ-Варна извършва съвместна проверка с експерти от Регионална лаборатория (РЛ)-Варна на мястото на аварията, възникнала тази нощ по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Ветрино, област Варна.

            При аварията е нарушена целостта на тръбопровода за пренос на природен газ. При възникването й автоматично се е преустановил преносът на природен газ в авариралия участък.

            При проверката се извършват пробовземания с апаратура за бързо определяне на замърсители „GASMET“ за контрол качеството на атмосферния въздух до най-близко находящите се населени места. Резултатите от извършените замервания ще бъдат обявени след окончателното приключване на проверките.

            В РИОСВ-Варна няма постъпило уведомление от дружеството за възникването на аварийната ситуация.

РИОСВ-Варна

052/678 848