РИОСВ – Варна провери и не откри нарушения от тв продукцията в Община Шабла

На 26.06.2024 г. от експерти на РИОСВ-Варна е извършена проверка във връзка с постъпил сигнал за нарушения на екологичното законодателство относно провеждане на телевизионния формат „Игри на волята“ на територията на Община Шабла.
Проверката е по издаденото Решение №ВН 14 – ОС /2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, както и писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за имоти в землището на с. Езерец, с. Дуранкулак и с. Ваклино, община Шабла, с което се съгласуват дейности, предмет на проекта.
При извършената проверка на терен не е установено увреждане на пясъчни дюни, както и сеч на дървета и унищожаване на защитени видове растения и животни. В района на площадките – предмет на игрите, не е установено нерегламентирано замърсяване с отпадъци. На площадките има разположени химически тоалетни. На и около площадките не са констатирани огнища със запалени огньове. Не са установени нарушения на режимите на защитени зони.