РИОСВ-Варна провери сигнал за действащ пожар в ЗМ „Дуранкулашко езеро“

На 01.10.2023г., към 16.00 часа в РИОСВ-Варна, по „зелен телефон“ е подаден сигнал за действащ пожар на територията на Защитена местност (ЗМ) “Дуранкулашко езеро ”. Сигналът е подаден и към служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла, благодарение на което пожарът е своевременно овладян.

При извършен оглед на място от охраната на северните защитени територии на РИОСВ-Варна е установено, че е засегната тръстикова растителност в северозападната част на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, както и сухи тревни съобщества, в съседните на нея площи. Общата изгоряла площ е около 250 дка.

    На територията на пожара не са установени засегнати и бедстващи животински видове.

    Засегнатата от пожара територия попада в две защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000:

  • за опазване на дивите птици – „Дуранкулашко езеро”;
  • за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна – „Езеро Дуранкулак“;

За случая е уведомена Районна прокуратура – Каварна за предприемане на действия по компетентност. Административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство ще бъдат предприети в случай на установена виновност за възникването на пожарите.

Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца, с настъпването на пролетния сезон.