РИОСВ-Варна провери сигнали за мъртви птици по АМ „Хемус“

Информация

Тази седмица в РИОСВ-Варна постъпиха сигнали за голям брой мъртви грабливи птици по протежението на АМ „Хемус“, в района на община Ветрино.  Експерти от екоинспекцията извършиха проверка на участъка от автомагистралата, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ-Варна.

Установени са около 30 мъртви птици в двете посоки на движение, встрани от пътното платно, както и до разделителната мантинела. Повечето от екземплярите са от вида Обикновен мишелов, но сред тях има 2 бели щъркела, 4 горски ушати сови и 1 забулена сова. Телата на намерените мъртви птици са в различна фаза на разлагане и са по дължината на целия проверен участък, което изключва възможността да са били отровени.

 Отстрани на пътното платно е забелязано известно количество зърно, най-вероятно от преминаващите по магистралата камиони, които го транспортират. Зърното привлича различни гризачи и дребни птици, които от своя страна са основната храна на грабливите птици. Това, съчетано с бурните ветрове през последните дни вероятно е довело до увеличаване на смъртността на птиците поради сблъсък с моторни превозни средства. При проверката са обходени и главни пътища в района до магистралата, но не са установени мъртви птици.

Видовете Обикновен мишелов, Бял щъркел, Горска ушата сова и Забулена сова са включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, като защитени видове, във връзка с което, съгласно разпоредбите на закона, телата на намерените екземпляри са оставени на място като част от хранителната верига в природата.

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848