РИОСВ – Варна проверява сигнали за наличие на неприятни миризми в района на Западна промишлена зона

Експерти на РИОСВ – Варна извършиха проверка на място в района на Западна промишлена зона в града след постъпили в инспекцията в периода след 18 януари т.г. общо 7 сигнала за наличие на неприятни миризми. По време на проверката, извършена на 23 януари, е потвърдено наличието на неприятни миризми в близост до дере, преминаващо през Западна промишлена зона. Установена е и причината – авария по канализационната мрежа в района на Западна промишлена зона, изразяваща се в нарушена цялост на ревизионна шахта в близост до дерето, която е част от битов колектор. Предприети са незабавни действия от ВиК-дружеството и аварията е отстранена още на следващия ден.

На 25 и 26 януари в екоинспекцията са постъпили още 4 сигнала за наличие на неприятни миризми в района между Западна промишлена зона и с. Тополи с различни предполагаеми източници. С цел установяване на причината за неприятните миризми, експерти от РИОСВ – Варна обследват района и анализират ситуацията, предвид разнородните предполагаеми източници на неприятните миризми, посочени в сигналите. Проверките на място предстоят в рамките на работната седмица. Веднага след тях ще бъде изнесена информация за резултатите и предприетите действия.