РИОСВ-Варна установи действащ пожар в землището на с. Дуранкулак

РИОСВ-Варна установи действащ пожар в землището на с. Дуранкулак

На 19.03.2022г., в 19.00 часа, от охраната на северните защитени територии към екоинспекцията е констатиран действащ пожар на територията на ЗМ “Дуранкулашко езеро”, община Шабла. Подаден е сигнал на тел. 112 и служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла са се отзовали своевременно и пожарът е овладян.

При извършен оглед на място е установено, че от пожара са засегнати сухи тревни съобщества и тръстикова растителност, в западната част на ЗМ „Дуранкулашко езеро“, включително и площи, съседни на защитената територия, в района на местност „Хелеза“ и развъдниците, землище с. Дуранкулак, общ. Шабла. Общата изгоряла площ, е около 400 дка.

            На 20.03.2022 г. от охраната на северните защитени територии при РИОСВ-Варна, е извършен последваш контрол на територията на ЗМ “Дуранкулашко езеро”. По време на проверката е забелязан нов действащ пожар, в северозападната част на „Орлово блато“, част от защитената територия. Отново е подаден сигнал на тел. 112. Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Шабла са се отзовали своевременно и пожарът бързо е бил овладян. Засегнати са сухи тревни съобщества и тръстикова растителност, на обща площ около 2 дка.

           По време на двата пожара не са установени засегнати и бедстващи животински видове.

           След извършена проверка в Регистъра на защитените територии, в териториалния обхват на РИОСВ-Варна, и наличната към момента цифрова информационна система за защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, се установи, че част от засегнатата от пожарите територия попада в:

  • защитена местност „Дуранкулашко езеро”;
  • защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро”;
  • защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“;

За случая е уведомена Районна прокуратура-Каварна за предприемане на действия по компетентност. След установяване на виновните лица, допуснали възникване на пожара, ще бъдат предприети административно-наказателни действия по реда на екологичното законодателство.

 

Очаква се засегнатата растителност да се възстанови до няколко месеца с настъпването на пролетния сезон.

 

РИОСВ-Варна

052/ 678 848