РИОСВ – Варна започва проверки за нерегламентирани замърсявания с отпадъци в области Варна и Добрич

От 06.03.2023 г. РИОСВ – Варна започва проверки за установяване спазването на ангажиментите на кметовете на общини на територията на област Варна и област Добрич, с цел предприемане на действия за недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци и за постигане на трайно и устойчиво изпълнение на задълженията на общинските власти относно предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това  места.

На 10.02.2023 г. в сградата на РИОСВ – Варна се проведе работна среща инициирана от директора на екоинспекцията, на която бяха поканени всички кметове на общини от областите Варна и Добрич. Присъстваха представители на общинските администрации от двете области. Обсъдиха се изискванията и мерките, които общините трябва да изпълняват. Съгласно екологичното законодателство по управление на отпадъците, задълженията на кметовете на общини, включват, идентифициране на замърсяванията, превантивни действия за недопускане на нерегламентирани замърсявания с отпадъци, както и предприемане на незабавни мерки за почистване на вече замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци. На представителите на общините е указано, че от страна на РИОСВ – Варна ще се извършват чести и регулярни проверки за това, как кметовете изпълняват задълженията си, произтичащи от Закона за управление на отпадъците.