Служители на РИОСВ-Варна и РЛ – Варна извършиха съвместна проверка за аварийна ситуация в „Агрополихим“ АД

Във връзка с постъпило в РИОСВ-Варна уведомление от „Агрополихим“ АД за възникнала аварийна ситуация на 1.12.2023 г., a именно аварийно спиране на цех „Азотна киселина“, и сигнали за замърсяване на атмосферния въздух над с. Страшимирово (общ. Белослав) и в кв. „Повеляново“ в Девня, беше направена съвместна проверка от РИОСВ-Варна и РЛ-Варна към ИАОС.

            Извършен е обход в селото и са извършени пробонабирания за контрол на качеството на атмосферния въздух с газанализатор GASMET, при които не е установено превишаване на алармените прагове по замърсителите в обхвата на анализатора.

            Предстои обход в кв. „Повеляново“ за пробонабирания и контрол качеството на атмосферния въздух с газанализатор  GASMET, както и проверка на „Агрополихим“ АД.