Служители от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“

Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“

Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“. Акцията е част от инициативата на МОСВ “Да сложим точка на замърсяването”.

Целта на кампанията е чрез личния пример на  хората, отговорни за прилагането на законовите разпоредби за опазването на околната среда, да се насочи вниманието на обществото към сериозните последици от човешката дейност.
Събраните отпадъци в рамките на инициативата са предимно от битов характер – стъклени и пластмасови бутилки, различни опаковки, части от въжета и угарки.

Събрани бяха общо 25 чувала с отпадъци. За извозването им се погрижиха от Община Аврен

Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“Служители от  Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна почистиха днес плаж „Романтика“ в к.к. „Камчия“