Спряно е изтичането на отпадни води край язовир Цонево

Спряно е изтичането на отпадни води край язовир Цонево

Съоръженията, чрез които нерегламентирано се отвеждаха отпадъчни води край язовир Цонево, са демонтирани и изтичането е спряно. Това стана днес по време на повторна проверка за последващ контрол, извършена съвместно от служители на РИОСВ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна, Полицейски участък в Дългопол и общината. При проверката присъстваха и представители на собственика на имота и ползвателя „Съни Бел-2016“ ЕООД.

В неделя БДЧР установи изтичане на отпадъчни води с битово-фекален характер от комплекс „Дебелец“ в село Дебелец. Днес в присъствието на контролните органи бяха демонтирани контакторът за включване на помпата, електрозахранващият кабел към нея и пожарникарският шланг към тръбата на изхода от шахтата за отпадъчни води. Демонтираните приспособления са иззети, а шахтата – почистена.

Съгласно процедурите в екологичното законодателство на 18 август РИОСВ-Варна изпрати покана до управителя на дружеството да се яви в инспекцията на 26.08.2020 г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. На „Съни Бел-2016“ ЕООД е дадено и предписание всеки месец до края на 2020 г. да представя информация за количествата ползвана вода от водопроводната мрежа и количествата отпадъчна вода, транспортирана до най-близката пречиствателна станция.

МОСВ предупреждава, че всяко нерегламентирано заустване в реки и язовири подлежи на санкция според екологичното законодателство.

РИОСВ – Варна