Стартира изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море

Стартира изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море

На 7 ноември в района на защитена местност „Шабленско езеро“ се проведе церемония „Първа копка“ за началото на дейността „Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ и канал – земен профил, за връзка на Шабленско езеро с Черно море“.

След приключването на строително монтажните работи ще се осигури връзката на влажната зона с Черно море, с което се възстановят условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до подобряване състоянието на езерните води.

Г-жа Адриана Гавраилова- ръководител на проекта, г-н Ерджан Себайтин- директор на РИОСВ – Варна и г-н Мариян Жечев- кмет на община Шабла изпълниха символичната „Първа копка“.

Дейност 2 „Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ и канал – земен профил, за връзка на Шабленско езеро с Черно море“ е част от проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро” с бенефициент Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Гости на церемонията бяха кметовете на селата Дуранкулак, Ваклино и Крапец, директорите на Областна дирекция „Земеделие“- Добрич и ТП ДЛС „Балчик“, представители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, браншови организации и жители на община Шабла.

Стартира изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море Стартира изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море Стартира изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленското езеро с Черно море