В РИОСВ – Варна се проведе работна среща по плана за действие при използване на отрови в природата

В РИОСВ – Варна се проведе работна среща по плана за действие при използване на отрови в природата

В сградата на РИОСВ – Варна вчера се проведе работна среща между експерти от екоинспекцията и представители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Регионалната дирекция по горите – Варна, Областната дирекция по безопасност на храните – Варна и „Тракийския университет“ – Стара Загора. Срещата се състоя за сформиране на регионална междуведомствена работна група в изпълнение на целите в Националния план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030, утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите.

            Експертите обсъдиха начините за създаване на устойчива система за организация на работата и взаимодействието между основните държавни институции и НПО според техните компетенции. Институциите договориха и оптимизиране на работата по  прилагането на Протокола за действие при установяване на незаконно използване на отрови. Според него се следва единен, законосъобразен и координиран метод на реакция от страна на държавните институции по отношение на случаи на използване на отрови и отровни примамки на територията на страната.

            Екоинспекциите имат ключова роля в координационната дейност при всеки случай на незаконно посегателство или нарушение, които засягат защитени видове в териториалния си обхват. Като добри практики бяха посочени и разгледани конкретни примери на Академия за разследване на случаи на престъпления срещу природата с фокус върху незаконното използване на отрови в Испания.

РИОСВ – Варна

052/ 678 848