Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия
Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес извърши проверка в територията на р. Камчия и защитена местност “Лонгоза”, общ. Аврен.
Зам.-министърът провери проводимостта на коритото на реката съвместно с ръководителите и експерти на регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция “Черноморски район”.
Местността е бивша буферна зона на резерват “Камчия”. По време на проверката е установено, че коритото на р. Камчия е с нормална проводимост. Не са констатирани нарушения на режимите в защитената местност.