Започва изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленско езеро с Черно море

Започва изграждането на гравитачно преливно съоръжение за връзка на Шабленско езеро с Черно море

На 7 ноември в района на защитена местност „Шабленско езеро“ ще се състои церемония „Първа копка“ за началото на дейността „Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ и канал – земен профил, за връзка на Шабленско езеро с Черно море в ПИ 83017.44.66, гр. Шабла, община Шабла, Област Добрич“.

Дейността е част от проект № BG16M1OP002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони „Дуранкулашко езеро“ и „Шабленско езеро” с бенефициент Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна, осъществяван с  финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Церемонията ще се проведе на 7 ноември 2023 г. (вторник), от 13 часа, в района на защитена местност „Шабленско езеро“, в близост до местността „Бункера“.